Aktuality

Nástup na internát

V súvislosti so začiatkom školského roka je príchod žiakov

dňa 4.septembra 2016 – nedeľa

Čas: novoprijatí žiaci od 14.00 do 17.00 hod

ostatní žiaci         od 14.00 do 21.00 hod